Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

KURUMSAL

KALİTE YÖNETİMİ

Aviator Havacılık A.Ş., “Havacılık Hizmeti” sektöründe Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2008 denetleme sürecini başarı ile tamamlamış  olup; Aviator Havacılık A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 standardına uygunluğu belgelenmiştir. Aviator Havacılık A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Programı, uygulama ve geliştirmelerde; Devlet, Müşteri ile Aviator Havacılık A.Ş. hak ve çıkarlarını gözetir. Şirketimiz politika ve hedefleri, yasal yükümlülükleri gözeten, müşteri memnuniyetini “sürekli iyileştirme ve geliştirme” ilkesinde temellendirmiştir.

Temel Uçuş emniyet değerleri:

  • Uçuş emniyeti değiştirilemez ön koşulumuz ve bireysel değerimizdir.
  • Uçuş emniyetimiz, bize rekabet üstünlüğü sağlayacak nitelikte en temel bilincimizdir.
  • Biz, bütün uçuş ve yer faaliyetlerimizin parçalanamaz özü olan “emniyetimizle” işletmemizi güçlendireceğiz.
  • Uçuş ve yer emniyetini sağlamak ve emniyet yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek, başta Sorumlu Müdürümüz olmak üzere, tüm yönetim kademeleri ve çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır.

Halite Yönetim Belgeleri:

Related portfolio items